Behöver du göra en ny beräkning av din preliminärskatt?

Detta kan du göra själv på Skatteverkets hemsida, här följer en kort beskrivning om hur. Följ länken nedan, då kommer du till sidan där du ändrar din debiterade preliminärskatt. 

Skatteverket har satt ihop en smidig tjänst där du endast behöver följa instruktionerna. 

Välj deklarationsobjekt, visa uppgifter om deklarationsobjekt, välj beskattningsår

Du börjar med att välja objekt, det vill säga ditt företag. Om du har en enskild firma så är ditt personnummer också företagets organisationsnummer. I nästa steg kan du se tidigare beslut och kvittenser. När du ska välja beskattningsår så är det innevarande år du ska välja om du vill att ändringen gäller detta år. 

Visa uppgifter om deklarationsobjektet

Välja "Nästa".

Välj beskattningsår 

Välj det beskattningsår (räkenskapsår) du ska lämna preliminär inkomstdeklaration för. Välj "Nästa".

Näringsverksamhet (för Enskild firma, se manual för Aktiebolag nedan)  

Här fyller du i uppgifter som är hänförliga till din näringsverksamhet. Du måste alltid fylla i ett beräknat överskott. Om du beräknar att verksamheten kommer ge ett underskott fyller du i "0". Oavsett om du har ett överskott eller underskott behöver du specificera vissa uppgifter om de ingår i verksamhetens resultat.

Beräkningshjälpen kan du använda som stöd för att räkna ut ditt överskott/underskott. Använder du beräkningshjälpen kan du välja att föra över uppgifter till den preliminära inkomstdeklarationen. Skatteverket kan inte se de uppgifter du lämnat i beräkningshjälpen förrän du aktivt väljer att skicka in dem på sidan "Granska och skatteberäkna".

Tänk på: Om du har enskild firma och är kund hos Red Flag dras 46% i preliminärskatt varje gång du gör ett uttag utöver den preliminärskatt som Skatteverket beslutar om. Om du har mycket höga inkomster kan du behöva ha debiterad preliminärskatt för att undvika extra skatt vid årets slut. Men om det inte gäller dig kan du ange noll (eller ett lågt belopp) i rutan "Överskott/Underskott av aktiv Näringsverksamhet" för att inte betala in onödigt mycket skatt i förskott. Den preliminärskatt du får beslut om betalas från ditt Red Flag konto till Skatteverket varje månad.

Anställning 

Här fyller du i de inkomster av tjänst du har haft eller kommer att få under året. Det är särskilt viktigt att du fyller i tjänsteinkomsterna om du samtidigt har inkomst av näringsverksamhet för att skatteberäkningen ska bli korrekt och för att du inte ska få en för hög eller för låg debitering. 

För de inkomster du har fått hittills under året ska du även fylla i den skatt som din arbetsgivare/utbetalare har dragit av från ersättningen. Information om inkomst samt dagen skatt som du har haft hittills under året kan du oftast hitta längst ner på din senaste lönespecifikation. 

Näringsverksamhet (manual för Aktiebolag)  

Tänk på: För AB är preliminärskatten en förskottsbetalning av bolagsskatten. 

Nu är du klar! Men glöm inte att...

Granska, skriv under och ladda ner din kvittens

Under fliken "Granska och skatteberäkna" får du en summa efter "Att betala", som du hittar längst ner på sidan. Det beloppet delar du på 12 (månader) för att veta hur mycket det är beräknat att du ska betala i preliminärskatt. (Notera att information lämnad under övriga upplysningar förhindrar maskinell hantering hos SKV och kan göra att ditt ärende tar lite längre tid.)

Nästa steg är att skriva under och slutligen ladda ner din kvittens på ändringen. Skicka kvittensen till oss på Red Flag, så ser vi till att betala in din preliminärskatt varje månad. 

Om du vill  att vi hjälper dig att lämna in en ansökan om ändrad beräkning behöver vi veta vilka inkomster du haft från andra arbetsgivare i år och hur mycket skatteavdrag de i så fall gjort. Maila oss på support@redflag.se

Vänligen
Red Flag

Hittade du svaret?