En anställd har rätt till avdrag för resekostnader och ökade levnadskostnader vid tjänsteresor på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Mer information finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Vi på Red Flag har förberett några mallar som gör det enkelt för dig som kund att redovisa kostnader i samband med resor.

Ladda ner Reseräkning 2019

Mall för Excel
Mall för andra program än Excel

Om du vill använda dig av traktamente så fyller du i mallen och spar den som en PDF-fil innan du laddar upp den under kvitton. I mallen för Excel fylls summan för olika länder i per automatik när du väljer vilket land du befann dig. I mallen för andra program än Excel hittar du summorna i flik två. Kom ihåg att ladda ner mallen till din egen dator först, filen är skrivskyddad annars.

Om du har kostnader för till exempel flyg och boende så laddar du upp kvitton för det i Red Flags gränssnitt.

Ladda ner bilersättning 2019

Mall för alla program

När du har fyllt i mallen så sparar du den i PDF-format och laddar upp under kvitton inloggad på ditt konto hos oss.

Allt som laddas upp under vanliga kvitton bokförs som en skuld till dig och kan sedan tas ut under uttag, utan skatter och avgifter.

/Vänligen Red Flag

Hittade du svaret?