I din översikt ser du alltid en uppdaterad bild av hur mycket tillgängliga pengar du har. Saldo visar hur mycket som finns på kontot efter reservation för moms och skatt. Tillgängliga pengar utgår från ditt saldo och tar också hänsyn till kommande händelser, både intäkter och kostnader.

Totalt på kontot:

Här ser du det totala beloppet som finns på ditt företagskonto.

50% av aktiekapital:

Om du har ett aktiebolag reserverar vi halva aktiekapitalet för att det inte är tillåtet att förbruka mer än så.

Reserverat för skatt:

För aktiebolag: Löneskatt, arbetsgivaravgifter och bolagsskatt som reservers i samband med bokslutet.

För enskild firma: Egenavgifter, skatt och arbetsgivaravgifter om man har anställda.

Reserverat för moms:

Regleras löpande utifrån om du till exempel får betalt för en faktura eller får ett inköp bokfört.

Saldo:

Det som totalt är kvar efter reservation för punkterna ovan.

Tillgängliga pengar:

Utgår ifrån ditt nuvarande saldo och tar sedan hänsyn till en 30 dagars prognos för intäkter och utgifter. Den lägsta nivån i grafen blir det som visas som Tillgängliga pengar.

Om man vet med sig att ens kunder inte betalar i tid eller om man vet att man har framtida kostnader (längre fram än 30 dagar) så behöver man ta höjd för detta och inte ta ut alla sina tillgängliga pengar.

Här kan du se Kalles fiffiga video som förklarar hur "tillgängliga pengar" fungerar med Red Flag.

Hittade du svaret?