Kostnader och intäkter som inte tillhör räkenskapsåret måste periodiseras i årsbokslutet om de överstiger 5000 kronor. Dessa förskott av intäkter och kostnader ska bokföras i balansräkningen i årsbokslutet. I ditt gränssnitt fyller du i om du har intäkter eller kostnader som ska periodiseras som övertiger 5000 kronor, så gör vi bokföringen.

I din bokföring är det alltid fakturadatum/kvittodatum som avgör vilket datum intäkten eller kostnaden blir bokförd på, alltså det är inte datumet för själva pengartransaktionen som styr bokföringen. Detta innebär att så länge du har skapat fakturor som har fakturadatum samma år som tjänsten är utförd så behöver du inte periodisera även om betalningen kommer in på kontot på det andra året.

Nedan listas de frågor som du får i Red Flag-gränsnittet och du behöver fylla i JA eller NEJ på dem och om du fyller i JA så behöver du ange ett belopp ex. moms och också ett förtydligande kring vilken faktura/kvitto det avser.

Kundfakturering

Har du skickat någon faktura under räkenskapsåret som du gör bokslut för nu, på tjänster som inte är utförda ännu?

Har du utfört några tjänster under räkenskapsåret som du gör bokslut för nu, som du har fakturerat (har fakturadatum) på nästa räkenskapsår?

Räkningar och Kvitton

Har du laddat upp någon räkning/kvitto under räkenskapsåret som du gör bokslut för nu, på varor som inte är levererade eller tjänster som inte är utförda ännu?

Har du fått leverans av varor eller tjänster under räkenskapsåret som du gör bokslut för nu, som du ännu inte fått någon räkning för, eller som har fakturadatum på nya året?

Hittade du svaret?