Inför bokslutet för din enskilda firma ber vi dig fylla i uppgifter kring andra inkomster. Dessa kan du hitta genom att logga in på Mina sidor på skatteverket.

På Skatteverket kan du efter den 12 december se hur mycket du tjänat i år t.o.m. november 2020. Glöm inte att du kanske behöver lägga till bruttoinkomsten och den avdragna skatten för december som du finner på dina utbetalningsbesked (inkomsten i december registreras nämligen ibland inte fören den 17 januari 2021 på Skatteverket).

I Red Flag-gränssnittet finner du rubrikerna nedan och du kan här se en förklaring till vad du ska ange vid de fälten.

Bruttolön och förmåner från annan arbetsgivare

Ange beloppen vid Bruttolön och Förmåner enligt inkomstuppgifter på Skatteverket.
Detta är bruttolön och skattepliktiga förmåner från andra arbetsgivare.

Ersättningar och pension

Ange beloppet vid Ersättningar och pension enligt inkomstuppgifter på Skatteverket.
Detta är t ex sjukpenning, VAB/tillfällig föräldrapenning, föräldrapenning och vårdbidrag från försäkringskassan, pension och a-kassa.

Avdragen skatt

Ange beloppet vid Avdragen skatt enligt inkomstuppgifterna på Skatteverket.

Sjukpenning av näringsverksamhet

Sjukpenning av näringsverksamhet är sjukpenning som grundas på inkomst från ditt företag. På Försäkringskassans besked om utbetalning kallas det ersättning för “annat förvärvsarbete”.

Har du haft sjukpenning för sjukskrivning från ditt företag ska du fylla i det beloppet här (bruttosumman, dvs före skatt). Beloppet hittar du i rutan “Annat förvärvsarbete” på Försäkringskassans utbetalningsbesked.

Hittade du svaret?