Bilaga K10 är en del av din privata deklaration som styr hur mycket skatt du som privatperson betalar. Den ska lämnas in tillsammans med din privata inkomstdeklaration. 

Du hittar information om du behöver deklarera K10an i Skatteverkets e-tjänst.

Vad är det som ska deklareras? Jo, det är skatten på den eventuella utdelning som du tog under 2020. Här säger Skatteverket att om du ägde aktier i ditt bolag och det beslutades om en utdelning under 2020, så ska denna utdelning redovisas här (det är alltså tidpunkter för beslutet, snarare än själva utbetalningen, som styr. Men för de allra flesta infaller dessa under samma kalenderår). 

Vad händer om jag inte beslutat om en utdelning under 2020? Jo om du ägde aktier i ditt bolag 1 januari 2020 ska du deklarera K10 ändå och ange 0 kr i utdelning. Det leder till lägre skatt framtida år när det är dags att ta en utdelning. 

Så vad är det som ska fyllas i? Du hade säkert en tanke på om du ville använda förenklingsregeln eller huvudregeln när du beslutade om utdelningen. Du kan läsa mer här.

De allra, allra flesta av våra kunder väljer förenklingsregeln, vilket också är enklast och ofta mest förmånligt. Stegen nedan är för dig som väljer förenklingsregeln. 

Fyll i organisationsnumret för ditt aktiebolag. Du hittar det i Red Flag-appen.

Börja med att ta reda på vilket datum du köpte aktierna i ditt aktiebolag. Ta även reda på hur många aktier du äger – antalet står i stämmoprotokollet i Årsbokslut i Red Flag. 

Fyll sedan i:

  1. Antal ägda andelar under hela 2019: Ägde du aktier i detta bolag 1/1 2019? Ange i så fall antalet.

  2. Antal andelar förvärvade under 2019: Startade du detta bolag, eller köpte aktier i det under 2019? Ange i så fall antal aktier.

  3. Antal ägda andelar vid årets ingång 2020: Ange antal aktier som du ägde i detta bolag 1/1 2020

  4. Totala antalet andelar i hela företaget vid årets ingång 2020: Ange totalt antal aktier i detta bolag 1/1 2020

  5. Erhållen utdelning: Ange beloppet du tagit i utdelning under 2020 enligt kontrolluppgift som du fått från Red Flag.

  6. Förenklingsregeln ska vara förkryssad.

Nu har du fyllt i alla uppgifter. På nästa sida sker Skatteverkets uträkningar. Där syns utdelningen som du fyllt i, men även om du har något sparat utdelningsutrymme från tidigare år. Du ska klicka på ”summera” och ”spara” för att utdelningsbeloppet ska överföras till första sidan av inkomstdeklaration 1 punkt 7.2.

Använder du huvudregeln och har frågor? Du bör då ta extern hjälp alternativt hör av dig till oss. Vi kan hjälpa dig men beroende på med vilken typ av fråga kostar det en avgift per timme.

Hittade du svaret?