Reglera underbetalda fakturor

Om du har kundfakturor som inte kommer att bli fullt betalda av kunden står de som underbetalda fakturor.

En faktura kan vara underbetald av olika orsaker. Kunden kan ha betalat för lite av misstag eller ni har kommit överens om att kunden ska betala ett lägre belopp.

Om du vet att du inte kommer att få mer betalt från kunden kan du ta bort den fordran som är kvar, då måste du välja ett av två olika alternativ:

Acceptera förlust

Om beloppet är litet kan du acceptera förlusten utan att skicka en kreditfaktura till kunden. Då blir hela beloppen en kostnad i din bokföring, du får inte tillbaka momsen på det bortskrivna beloppet.

Delkreditering

Om du kommit överens med kunden om en prisjustering i efterhand kan du välja alternativet delkreditera. Då skapas en kreditfaktura som du ska skicka till kunden. Då får du tillbaka momsen på det krediterade beloppet i nästa momsredovisning.

Ibland ska underbetalda kundfordringar finnas kvar

Om du har obetalda kundfakturor som är grund för en tvist och du vill fortsätta att kräva in beloppet av kunden eller att ni kommit överens om delbetalningar så ska du inte bokföra bort obetalda kundfordringar, då ska det obetalda beloppet finnas kvar på fakturan.

Hittade du svaret?