Om du planerar eller just har köpt eller leasat en bil på företaget så finns det en del saker som är bra att tänka på.

Tjänstebil eller förmånsbil

Den första frågan som du behöver ställa dig själv är om bilen bara kommer att användas i företaget eller om du till viss del kommer att använda den privat?

Om du bara använder bilen privat vid högst tio tillfällen och högst 100 mil per år är förmånen nämligen skattefri.

Om bilen används mer för privat körning så behöver du förmånsbeskattas för den. Mer information kring det finner du här

Om du har köpt eller leasat en bil som bara ska användas i verksamheten så vill vi att du mailar in den informationen till oss på support@redflag.se så ser vi till att det läggs in i systemet. Räkningar och kvitton laddar du som vanligt upp i gränssnittet.

Om du ska använda bilen delvis privat och har ett aktiebolag så kan du läsa mer om hur vi hanterar förmånsbeskattningen här.

Om du ska använda bilen delvis privat och har en enskild firma så vill vi att du mailar till support@redflag.se och meddelar oss modellkoden och förmånsvärdet som du kan beräkna här. Vi lägger sedan in den formationen i systemet  och ser till att din förmånsbeskattning kommer med i deklarationen.

Momsavdrag

Om man köper en bil så är momsen vanligtvis inte avdragsgill. Här är en text från skatteverket som förklarar detta närmare:

Får jag dra av momsen när jag köpt eller leasat (hyrt) en personbil?

Som huvudregel gäller avdragsförbud vid köp av personbil. Har ditt företag leasat en bil måste du pröva om leasingavtalet betyder att du har köpt eller hyrt den. Har du hyrt bilen får du vanligtvis dra av 50 procent av momsbeloppet. En förutsättning för avdrag vid hyra av personbil är att bilen körs mer än 100 mil per år i en verksamhet som du ska betala moms för eller som gör att du har rätt till återbetalning.

Köp eller leasing?

Enligt momslagen kan ett avtal om finansiell leasing innebära försäljning av personbil i stället för uthyrning. Grundregeln är att du har tecknat ett uthyrningsavtal om din leasinggivare inte överlåter ägandet, det vill säga de ekonomiska rättigheterna och skyldigheterna, till dig. Du har däremot tecknat ett avtal om försäljning om du måste köpa eller hitta en annan köpare till bilen när leasingperioden går ut. Det är som regel också fråga om försäljning om

  • du har rätt att köpa bilen när avtalet går ut och

  • det beräknade priset för att köpa bilen är så pass fördelaktigt jämfört med marknadsvärdet att det inte finns anledning att tro att du skulle avstå från att köpa bilen.

Köper du en bil på avbetalning och betalar av skulden plus ränta inom till exempel två år, räknas det som ett vanligt köp enligt momslagen.

Om du har använt dig av finansiell leasing så vill vi att du meddelar oss om vi ska dra 50 % moms eller inte, beroende av det som står ovan.

Du får normalt sätt som sagt inte dra av momsen när du köper en bil, lätt lastbil eller motorcykel till företaget, men det finns vissa undantag. Om du:

  • har uthyrningsverksamhet och ska hyra ut bilen

  • har bilhandel och ska sälja bilen vidare

  • behöver den i ditt arbete med persontransporter enligt taxitrafiklagen (gäller ej motorcykel)

  • behöver den i ditt arbete med körkortsutbildningar

  • behöver den i ditt arbete för transport av avlidna.

Om du köper en lastbil för att använda i företaget får du däremot avdrag för momsen. För att en bil ska räknas som lastbil i momssammanhang krävs att totalvikten är högre än 3 500 kg (tung lastbil). Eller om

  • den har flak (oavsett vikt), eller

  • den är registrerad som lastbil och har en totalvikt på högst 3 500 kg (lätt lastbil) och ett skåpkarosseri där förarhytten och skåpet är separata karosserienheter. Bilen ska vara körduglig även om skåpet är bortmonterat.

Om din verksamhet tillhör någon av undantagen så behöver du meddela oss det vid inköpet.

Sedan är det bara att tuta och köra!

Hittade du svaret?