Utdelning
Det är nu dags för dig att fylla i om du ska ta någon utdelning på vinst ur ditt företag. Summan som visar Fritt eget kapital är vad du maximalt kan ta i utdelning och inkluderar eventuell tidigare års vinst som du ännu inte beslutat utdela. Det vanligaste är att man tar utdelning enligt förenklingsregeln. Den innebär att man kan betala ut upp till och med  183 700 kronor (för utdelning som beslutas under år 2021) till endast 20 % skatt. Enda kravet är att du ägde aktierna den 1 januari 2021 och att du inte har använt förenklingsregeln i något annat bolag som du äger.

Du hittar mer information om 3:12-reglerna och hur man bör resonera kring utdelning här. 

Det kan också vara så att man har ett sparat gränsbelopp från tidigare år vilket kan ge en högre summa som går att betala ut med endast 20 % skatt. Det sparade gränsbeloppet bör du kunna se på K10-blanketten om du fyllde i en sådan i samband med din privata deklaration i år.

Viktigt att notera är att du bara får använda förenklingsregeln i ett bolag per år och skatten på den beslutade utdelningen ska betalas oavsett om man tar ut pengarna från sitt Red Flag-konto eller inte. Utdelningen som tas under 2021 beskattas i den privata deklarationen under våren 2022. Skatten betalar du som privatperson till ditt privata skattekonto.

Om du har ett villkorat aktieägartillskott som du lagt in i företaget under ett tidigare år så syns det under Villkorat aktieägartillskott. Om du har tillräckligt med fritt eget kapital i år så kan du välja att göra ett uttag av det villkorade aktieägartillskottet och på det uttaget ska du inte betala någon skatt. (Villkorat aktieägartillskott är inte samma sak som vanligt ägartillskott, det som vi kallar "skuld till dig.")

Om det står 0 kr i villkorat aktieägartillskott, skriver du 0 kr vid återbetalning av aktieägartillskott

Viktigt att notera är också att om du har eller kommer att begära stöd för korttidspermittering via Tillväxtverket så tillåter de inte att man tar utdelning om man samtidigt ska få stöd från dem.

Antal aktier i företaget
Om du har en aktiebok hittar du informationen om antal aktier samt aktiekapitalets storlek där. Du kan också hitta informationen i bolagets registreringsbevis, men det gäller bara om du inte gjort några förändringar avseende detta sedan du startade bolaget. Registreringsbeviset kan du hämta kostnadsfritt genom Bolagsverkets app (hämtar du det via deras hemsida kostar det pengar). 

Startade du upp ditt bolag via Red Flag har du antingen 50 000 kronor i aktiekapital och 500 aktier eller 25 000 kronor i aktiekapital och 250 aktier. Informationen behöver du fylla i för att färdigställa din årsredovisning och möjliggöra eventuell utdelning.

Förvaltningsberättelse
Din årsredovisning behöver innehålla en förvaltningsberättelse. Därför vill vi att du kortfattat beskriver verksamheten i ditt företag samt om det hänt någonting under verksamhetsåret som är av större betydelse eller utöver det vanliga. Det kan t ex vara en förändring i verksamhetsinriktningen, beslut om att avsluta företaget, förändringar i ägarbilden eller att man har gjort ett villkorat aktieägartillskott. Det kan också vara väsentliga händelser som materiellt påverkar eller förväntas påverka resultatet eller balansräkningen. Tänk på att texten du skriver kommer att hamna i din årsredovisningen och vara en offentlig handling, så kontrollera gärna att det inte slunkit med några stavfel.

Om din verksamhet har påverkats av Covid-19 så räknas det som en händelse som man ska lägga till och beskriva här.

Medelantal anställda
Årsredovisningen behöver också innehålla medelantalet anställda under räkenskapsåret. Har du inte arbetsgivarintyg och heller inte betalat ut någon lön anger du 0. Du kan beräkna ett genomsnitt av antalet anställda personer, inklusive dig själv, på tre olika sätt. Du anger alltid antal i heltal. Välj själv vilket som passar just dig och ditt företag bäst:

  1. Antalet tjänster på företaget omräknat till heltidstjänster. Om du haft två deltidsanställda på halvtid har du alltså haft en anställd i medeltal under året.

  2. Medelanställda = Antalet arbetade timmar / Normal årsarbetstid (1920 timmar/år).

  3. Kontrollera hur många anställda du har omräknat till heltider vid (minst) 2 olika tillfällen under året.

Ägare, VD och styrelse
Du behöver ange samtliga aktieägare, inklusive personnummer, adress (hämtas automatiskt via SPAR) och bankkontonummer för att utdelningen ska kunna tas samt för att signering av stämmoprotokoll med BankID ska fungera.

Du behöver även ange ordinarie styrelseledamöter och VD med namn och personnummer för att möjliggöra signering av årsredovisning och fastställelseintyg med BankID. Du behöver inte ange eventuella suppleanter här, det skulle bara innebära ett onödigt moment då de egentligen inte behöver signera årsredovisningen.

Sista dagen att signera fastställelseintyget
Efter räkenskapsårets slut har man sex månader på sig att hålla årsstämman och fastställa balans- och resultaträkningen. Det innebär att fastställelseintyget behöver vara signerat den 30 juni om ditt räkenskapsår slutade 31 december. När du godkänt och skickat in årsredovisningen genom Red Flag behöver du logga in på Bolagsverket för att slutgiltigt godkänna den där.

Inkomstdeklaration
När du gör årsredovisningen skapas också ditt företags inkomstdeklaration som du får en pdf av. Red Flag kommer att skicka in den till Skatteverket och du får ett meddelande när den har registrerats och när det är dags för dig att signera den.

Hittade du svaret?