En anställd har rätt till avdrag för resekostnader och ökade levnadskostnader vid tjänsteresor på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. En resa som en anställd gör direkt mellan bostaden och tjänstestället är aldrig en tjänsteresa utan en arbetsresa, d.v.s. en privat resa. Mer information finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Vi på Red Flag har förberett några mallar som gör det enkelt för dig som kund att redovisa kostnader i samband med resor.

Info från Skatteverket/Ladda ner Reseräkning 2021

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

  • Har gått till en plats som ligger mer än 50 km från den anställdes bostad och tjänstestället

  • Och är förenad med övernattning (00.00–06.00) som görs mer än 50 km från den anställdes bostad och tjänstestället.

Reseräkning för företagsägare
Reseräkning för anställda

När du har fyllt i mallen så sparar du den i PDF-format och laddar upp under kvitton (under räkningar för anställda, så betalar vi ut beloppet direkt till deras bankkonto).

I mallen fylls summan för olika länder i per automatik när du väljer vilket land du befann dig. Kom ihåg att ladda ner mallen till din egen dator först, filen är skrivskyddad annars.

Om du har kostnader för till exempel flyg och boende så laddar du upp kvitton för det i Red Flags gränssnitt.

Ladda ner bilersättning 2021

Bilersättning för företagsägare
Bilersättning för anställda

När du har fyllt i mallen så sparar du den i PDF-format och laddar upp under kvitton (under räkningar för anställda, så betalar vi ut beloppet direkt till deras bankkonto).

Utbetalningarna sker utan skatter och avgifter.

/Vänligen Red Flag

Hittade du svaret?