För att skapa fakturor till kund utomlands så går du in och väljer Ny faktura, sedan väljer du Ny kund. Där kan du först välja om du vill skicka till ett företag eller en privatperson, därefter väljer du till vilket land. Om det är till ett företag inom EU så behöver du det företagets momsregistreringsnummer. 

Här kan du läsa om hur du fakturerar med Red Flag:

Nedanstående lista visar vilka länder som är öppna för att skicka och ta emot utlandsbetalningar från. Detta gäller företag från 1 oktober 2020. Listan kan komma att revideras.
https://www.handelsbanken.se/sv/om-oss/lander-oppna-for-utlandsbetalningar

Hur gör jag med moms? 

När du fakturerar för dina tjänster utomlands till andra företag så ska du enligt huvudregeln inte lägga på någon moms. Vid EU-handel så kommer det automatiskt stå på fakturan att kunden ska redovisa momsen.

När du fakturerar för dina tjänster utomlands till privatpersoner så ska du enligt huvudregeln lägga på din vanliga svenska momssats. 

Nedan finns två länkar som beskriver detta mer och tar upp några undantag:

Därefter fyller du i all övrig information som vid vanliga fakturor.

Då vi inte kan garantera postgången utomlands så får du ladda ner fakturan som pdf och skickar den själv (det är det alternativet som kommer upp när du trycker skicka).


Vänligen
Red Flag

Hittade du svaret?