Dags för lön?

När du tar ut lön reserveras samtidigt skatt och beloppet under Tillgängliga pengar ändras efter det. Har företaget skulder till dig kan du överväga om du istället för en löneutbetalning betalar tillbaka skulden, då får du ut mer pengar då det inte dras någon skatt från utläggsumman.
Under Inställningar lägger du till ditt privatkonto, dit du vill att nettolönen ska utbetalas.

Har du ett AB ska bolaget vara arbetsgivarregistrerad innan du tar ut lön till dig själv, eftersom du är anställd hos ditt AB.

Anställda

Du kan med hjälp av Red Flag ha anställda i ditt företag. Vi har tagit fram en första modell för löneutbetalning, den är en enkel sådan och lönen som utbetalas är inklusive semesterersättning. Red Flag tar hand om själva utbetalningen, skatter och avgifter, skapar en lönespecifikation och kontrolluppgifter till din anställda. Observera att lönehantering till anställda (utöver dig själv) är en tilläggstjänst där det tillkommer 99kr exkl. moms per löneutbetalning.

För att betala ut en lön till någon annan än dig själv så behöver du lägga till en anställd under menyvalet Anställda. Tryck på Lägg till och sök på personnummer för att hämta adressuppgifter. Lägg sedan till kontaktinformation och kontonummer.
Du anger vilken bruttolön, inklusive semesterersättning, som ska utbetalas. Från detta dras skatt enligt schablon. (Arbetet med att individualisera skattedragning enligt tabell fortgår.) Utöver bruttolönen betalar du också 31,4% i arbetsgivaravgifter. Vi hanterar både skatten och avgifterna åt dig samt arbetsgivardeklarationerna som görs månadsvis. Det betyder att du själv får hålla reda på eventuella sjukdagar, semester o.s.v. som kan påverka lönen.

Har du en enskild näringsverksamhet behöver du se till att vara arbetsgivarregistrerad hos Skatteverket. Först när du har informerat oss om det kommer du få fram "Anställda" i ditt menyval. 

OBS. Om du vill betala ut lön till anställda med samordningsnummer under förutsättning att löntagaren har varit eller planerar att stanna i Sverige i minst 6 månader, d.v.s. har ansökt om eller redan fått A-skatt. I de fall den anställde inte har (eller ansökt om A-skatt) kan vi inte hantera den löneutbetalningen.

Har du frågor kring detta så kontakta oss!

Vänligen
Red Flag

Hittade du svaret?