När du godkänner ditt bokslut har du fastställt din beskattningsbara inkomst för året.

Skatt att få tillbaka eller betala in

Få tillbaka:

Om vår skatteuträkning visar att det finns för mycket pengar reserverade för skatt kommer dessa frigöras när du godkänner bokslutet. Dessa pengar kan du nu fritt ta ut utan att någon skatt reserveras.

Om vår skatteuträkning visar att du betalat in för mycket skatt till ditt skattekonto hos Skatteverket, kommer detta regleras i samband med din deklaration och slutskattebesked. Vi tycker därför det är bra att inte röra pengarna på skattekontot innan du fått ditt slutskattebesked.

Betala in:

Om vår skatteuträkning visar att du måste betala in pengar, betalas beloppet från ditt Red Flag konto om det finns pengar. Om du inte har tillgängliga pengar på Red Flag kontot och inte inväntar en inbetalning i närtid behöver du betala in mellanskillnaden privat till ditt skattekonto.

Uttag av beskattad vinst

När vi dragit rätt skatt på din vinst är den överskjutande delen av vinsten beskattad och klar. Saldot på kontot ”Skuld till dig” kommer att ökas med detta belopp, och när du tar ut dessa pengar reserveras ingen skatt.

Detta sker automatiskt i Red Flags tjänst och du behöver inte göra någonting. Den beskattade vinsten förs automatiskt över till rätt konto som fritt kan disponeras av dig efter bokslutet.

Hur skatten beräknas

Red Flag reserverar löpande till skatt under året när du gör uttag och i samband med bokslutet görs en noggrannare beräkning.

Som egenföretagare beräknas din skatt på händelser även utanför ditt företag, som tex. övriga anställningar, sjukpenning, etc. För att du ska få hjälp med att förstå den totala summan skatt du ska betala, samlar Red Flag in även dessa uppgifter och räknar in dem i vår preliminära skatteuträkning.

När du deklarerar som vanligt räknar Skatteverket fram den slutliga summan skatt som ska betalas baserat på samtliga dina inkomster. Målet är att Red Flags skatteuträkning ska överensstämma med den slutliga skatten, men det kan variera om du tex. lämnat felaktiga uppgifter eller om du tex. haft bostads- eller värdepappersförsäljningar.

Hittade du svaret?