3:12-reglerna styr vilken skatt du betalar på utdelning. Som ägare till ett fåmansbolag har du möjlighet att dela ut pengar till 20% skatt.

Du kan välja mellan förenklingsregeln eller huvudregeln när du fastställer vilket belopp som kan delas ut till 20%.

Förenklingsregeln är den som många använder, och innebär att bolaget kan dela ut upp till 183 700 kronor per år till 20% skatt. Enda kravet är att du ägde aktierna den 1 januari 2021 och att du inte har använt förenklingsregeln i något annat bolag som du äger.

Huvudregeln är oftast bättre om bolaget betalar höga löner. Lite förenklat baseras huvudregeln på 50% av den totala bruttolönen som är utbetald från bolaget under föregående år. Om du tar en utdelning under 2021 är det alltså löner under föregående kalenderår som räknas.

Ett krav för att använda huvudregeln är att du som ägare minst tar ut 421 895 kr i bruttolön ( under år 2020). Har du anställda är beloppsgränsen högre.

När du deklarerar din utdelning (på blankett K10) väljer du om du vill använda förenklingsregeln eller huvudregeln. Om du inte tar någon utdelning under året, räknar man ändå fram beloppsgränserna som förs över till nästa år och kan användas då.

Vad är mest ekonomiskt?
Det är viktigt att förstå att vinst som delas ut till 20% skatt redan har beskattats med bolagsskatt 21,4% i samband med bokslutet. Den totala skatten på det du plockar ut är ca 37%. Tar du ut lön under 523 200 kronor betala du bara kommunalskatt (i snitt 32%) men givet att bolaget också betalar arbetsgivaravgifter framstår den totala skatten som högre än om du delar ut pengarna. 

Men här måste du också räkna med grundavdrag och jobbskatteavdrag som minskar löneskatten och då är inte skillnaderna så stora längre. Om du även räknar in att det avsätts pension när du betalar ut lön, så är det ofta mer förmånligt att ta lön än utdelning (även om det kan dröja många år innan du får del av pensionspengarna, beroende på hur många år du har kvar till pensionering). Betalar du lön över brytpunkten för statlig skatt (523 200 kr) blir löneskatten så hög att det är mer förmånligt att dela ut istället. Att ta ut lön upp till brytpunkten gagnar dig också om du blir sjuk eller t.ex. föräldraledig.

Beslutet om lön eller utdelning måste du fatta själv baserat på vad som är bäst för dig. Behöver du hjälp erbjuder vi support mot extra tillägg.

Hittade du svaret?