Driver du ett aktiebolag som är ett så kallat fåmansföretag är det viktigt att ha koll på hur mycket lön du tar ut. Det kan nämligen påverka hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt bolag. Du behöver dock känna till att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Viktiga brytpunkter att tänka på:

Brytpunkter för skatt för inkomståret 2020, baserat på bruttolön (gäller för personer under 66 år):

För belopp under 523 200 kr betalas kommunalskatt (i snitt ca. 32%)

För belopp över 523 200 kr betalas kommunalskatt plus 20% statlig skatt

Brytpunkt för trygghetssystemen för inkomståret 2020, baserat på bruttolön:

Sjukpenninggrundande inkomst: 378 400 kr

Pensionsgrundande inkomst: 539 076 kr

Föräldrapenninggrundande inkomst: 473 000 kr

Hur ska man då resonera? För det första kan du inte ta ut mer lön ur bolaget än vad det finns pengar till. Du behöver också spara pengar i bolaget så att det inte äventyrar ditt bolags framtida välmående. Men har du ett överskott brukar vi rekommendera att du tar ut lön upp till nedre brytpunkten för statlig skatt (523 200 kronor år 2020). Vill du maximera pensionen tar du ut till full pensionsgrundande inkomst som är 539 076 kronor (år 2020).

Har du ännu mer pengar i bolaget som du vill plocka ut så blir det lägst skattekostnad om du därefter tar ut dem som utdelning (upp till en viss nivå).

Det är också viktigt att räkna in om man har haft inkomst utanför sitt företag när det gäller ovanstående brytpunkter. Dock så är det bara löneuttag som är gjorda i aktiebolaget som påverkar det lönebaserade utdelningsutrymmet enligt 3:12 reglerna.

Vad behöver du göra? När du loggar in på Red Flag kan du se hur mycket lön du tagit ut under året samt hur mycket tillgängliga pengar du har i bolaget. Nästa steg är att kolla de s.k. 3:12-reglerna och fastställa vilka belopp du kan göra utdelning på till lägre beskattning. Fåmansföretag har rätt att ta utdelning på belopp upp till
183 700 kr enligt den s.k. förenklingsregeln om utdelningen beslutas under 2021, oavsett vilken lön som betalats ut. Skatten på utdelningen är 20%. Du kan läsa mer om 3:12-reglerna här.

Det är bra om du ser över ditt totala löneuttag redan nu, tänk på att löneuttaget behöver bokföras under kalenderåret före beskattningsåret. 

Om du känner att du behöver hjälp med att fatta beslut kring utdelning och löneuttag ur ditt aktiebolag erbjuder Red Flag individuell rådgivning mot betalning, hör av dig till support@redflag.se.     

Hittade du svaret?