Driver du ett aktiebolag som är ett så kallat fåmansföretag är det viktigt att ha koll på hur mycket lön du tar ut. Det kan nämligen påverka hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt bolag. Du behöver dock känna till att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Viktiga brytpunkter att tänka på:

Brytpunkter för skatt för inkomståret 2018:
För belopp under 468 700 kr betalas kommunalskatt (i snitt ca. 32%)
För belopp över 468 700 kr betalas kommunalskatt plus 20% statlig skatt
För belopp över 675 700 kr betalas kommunalskatt plus 25% statlig skatt

Brytpunkt för trygghetssystemen för inkomståret 2018:
Sjukpenninggrundande inkomst: 364 000 kr
Pensionsgrundande inkomst: 504 375 kr
Föräldrapenninggrundande inkomst: 455 000 kr

Hur ska man då resonera? För det första kan du inte ta ut mer lön ur bolaget än vad det finns pengar till. Du behöver också spara pengar i bolaget så att det inte äventyrar ditt bolags framtida välmående. Men har du ett överskott brukar vi rekommendera att du tar ut lön upp till nedre brytpunkten för statlig skatt (468 700 kronor). Vill du maximera pensionen tar du ut till full pensionsgrundande inkomst som är 504 375 kronor.

Har ännu mer pengar i bolaget som du vill plocka ut så blir det lägst skattekostnad om du därefter tar ut dem som utdelning (upp till en viss nivå).

Vad behöver du göra? När du loggar in på Red Flag kan du se hur mycket lön du tagit ut under året samt hur mycket tillgängliga pengar du har i bolaget. Nästa steg är att kolla de s.k. 3:12-reglerna och fastställa vilka belopp du kan göra utdelning på till lägre beskattning. Fåmansföretag har rätt att ta utdelning på belopp upp till 171 875 kr enligt den s.k. förenklingsregeln oavsett vilken lön som betalats ut. Skatten på utdelningen är 20%. Du kan läsa mer om 3:12-reglerna här.

Det är bra om du ser över ditt totala löneuttag redan nu, tänk på att löneuttaget behöver bokföras under kalenderåret före beskattningsåret. 

Om du känner att du behöver hjälp med att fatta beslut kring utdelning och löneuttag ur ditt aktiebolag erbjuder Red Flag individuell rådgivning mot betalning, hör av dig till support@redflag.se.     

Hittade du svaret?