Nu är 2019 snart slut vilket även betyder bokslut för din Enskilda firma. Bokslutet är en sammanställning av alla händelser under 2019 och ligger till grund för din deklaration och skatteberäkning. Vi behöver nu alla kvitton och andra underlag från dig för sådant som hänt under 2019 för att kunna göra ditt bokslut.

Vi vill med det här mejlet informera dig om vad som kommer att hända och vad du själv behöver tänka på för att ditt årsbokslut ska gå smidigt. I början av december kommer ditt Red Flag-konto att uppdateras med information kring bokslutet och vad just du har kvar att göra innan vi kan stänga din bokföring för 2019.

Vad du behöver tänka på:

  • Säkerställ att du laddat upp kvitton för alla köp du gjort med ditt Red Flag Mastercard. 
  • Har du haft privata utlägg under året för kostnader som ska tas på företaget behöver du ladda upp kvitton för dem.
  • Ladda även upp eventuella räkningar som ska betalas.
  • Det är också bra om du går igenom eventuella obetalda fakturor. Finns där någon du vet att du inte kommer att få betalt för bör du kreditera den.
  • Vi kommer också be dig fylla i om du haft annan inkomst under året, utanför din Enskilda firma. Det är viktigt för att vår skatteberäkning ska hamna så nära Skatteverkets slutgiltiga skatteuträkning som möjligt. Vill du inte invänta kontrolluppgifterna som brukar komma under januari (från arbetsgivare, försäkringskassa osv) kan du göra en uppskattning. Tänk på att alla avvikelser påverkar hur nära vår uträkning kommer at stämma överens med ditt slutskattebesked.

Vad händer nu?

  • När du loggar in på Red Flag under december kan du se vad som återstår att göra med din redovisning för året. Det enda du behöver göra är att följa instruktionerna.
  • Den 1 januari stänger vi möjligheten att göra uttag från ditt företagskonto fram till dess att bokslutet är klart! Det kan därför vara bra att planera efter detta och inte vara beroende av att ta ut pengar under de första veckorna på året. Tjänsten fungerar i övrigt precis som vanligt och du kan fakturera. Du påverkar själv hur länge möjligheten att göra uttag är stängd. 
  • Så snart du har laddat upp alla kvitton och räkningar som hör till 2019 samt du angivit eventuella andra inkomster under året markerar du dig som klar. Red Flag gör då en skatteuträkning baserad på den information som finns inlagd i våra system, dvs alla transaktioner i ditt företag samt de uppgifter du fyllt i om eventuell annan inkomst under året. Observera att din slutgiltiga skatt kan påverkas av saker i ditt privatliv, såsom försäljning av bostad och värdepapper.
  • Du kan därefter se en förhandsvisning av ditt årsbokslut och du stänger 2019 genom att godkänna med BankID – nu kan du göra uttag från ditt företag igen!
  • Årsbokslutet är nu klart och du har fått följande dokument i pdf-format: Resultaträkning, Balansräkning, Förenklat årsbokslut, ifylld NE-bilaga (den du behöver bifoga din privata deklaration senare under våren).

Välkommen till 2020!

Hittade du svaret?