När du behöver göra en insättning på ditt företagskonto via Red Flag gör du detta genom att utföra en betalning till:

BankGiro (Red Flag): 649-5634
OCR: "ditt organisationsnummer"
(Observera, organisationsnummer ska stå som OCR - ej meddelande.)

Organisationsnumret för enskild näringsverksamhet består av det 10-siffriga personnumret. 

Inbetalningen bokförs då som ett ägartillskott och kommer att vara synligt på ditt Red Flag-konto inom en dag eller två. 

Vänligen
Red Flag

Hittade du svaret?