Representation är kostnader i samband olika affärsmöten, till exempel för mat, dryck (även vin och sprit) och teaterbiljetter, konserter eller biljetter till sportevenemang.

För att utgiften ska räknas som representation måste det finnas ett tydligt samband med din näringsverksamhet. Det måste alltså finnas en naturlig koppling till verksamheten. Det gäller både för platsen där representationen sker och personerna som representationen riktar sig emot. Det får inte vara fråga om kostnader för sällskapsliv av personlig natur, personlig gästfrihet eller liknande.

Representation kan vara både extern och intern.

Extern – till exempel i samband med förhandlingar vid inköp och försäljningar eller med konsulter.
Intern – till exempel personalfester och informationsmöten. 

När du laddar upp ett kvitto på representation måste du alltid skriva gästlista på kvittot!

Du får inte avdrag för lyxbetonad representation. För vissa kostnader finns schablonbelopp som är avdragsgilla. Beloppen avser pris exklusive moms. 

Följande schablonbelopp är avdragsgilla som representation:

  • 0 kronor för frukost, lunch och middag

  • 60 kronor per person för enklare förtäring (inte alkohol)

  • 180 kronor för kostnader som inte är mat, t ex teaterbiljetter och greenfee vid golf

  • 300 kr för representationsgåva

Moms är avdragsgill på de angivna beloppen ovan. 

För måltider finns schablonbelopp för momsavdraget:

  • Måltid utan alkohol 36 kr/person

  • Måltid med starköl/vin/sprit 46 kr/person

Belopp utöver avdragsgill kostnad och moms bokförs som ej avdragsgill kostnad och innebär en extra skattekostnad.

Om du går på restaurang och äter ensam är det inte representation, det är en privat kostnad.

Det är alltid du som företagare som är ansvarig för företagets bokföring och deklaration. Genom att bara ladda upp kvitton och räkningar som hör till företagets verksamhet kommer din bokföring i Red Flag att uppfylla Skatteverkets och Bokföringslagens krav.

Hittade du svaret?