Du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för hundmat i din kennelverksamhet, men inte om du är massör. Grundregeln är att du får göra avdrag för det du måste köpa in för att kunna tjäna pengar i din verksamhet.

Inom några områden finns begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras (till exempel resor och ökade levnadskostnader). 

Privata kostnader för dig, familjen eller andra närstående får du aldrig dra av.

Representation
Vid representation (affärsförhandling) är endast enklare förtäring, till exempel fika, för 60 kr/ person avdragsgill. Övrig mat och dryck upp till 300kr/person får man momsavdrag för. Vid representation vill vi att du skriver namnen på samtliga deltagare och eventuellt företagsnamn som kommentar vid uppladdningen.

När man driver enskild firma så får man inte göra avdrag för sitt egna kaffe, fika och frukt, däremot om man har anställda så kan det bokföras som en avdragsgill personalvårdskostnad. Samma sak gäller för avdrag för motion och friskvård, det vill säga det är inte avdragsgillt för den som driver den enskilda firman men för dess anställda.

Periodbiljetter och andra resekostnader
Vad det gäller periodbiljetter på buss eller tåg så godkänner sällan Skatteverket att man tar en sådan kostnad på sitt företag eftersom det också kan användas privat. Om man köper enstaka biljetter för att besöka en kund kan man dra av det om man anger vart man åkt. Men det finns även en risk med resor till kunder att Skatteverket anser att det är resor mellan hemmet och jobbet och såna resor är aldrig avdragsgilla. 

Milersättning
Du kan få milersättning för bilresor med privat bil som sker i tjänsten (d.v.s inte mellan hemmet och arbetet). Vi har en mall för detta som du fyller i och laddar upp som PDF-fil under kvitton. I denna mall kan man även ta upp utgifter för trängselskatt. Du ska alltså inte betala för drivmedel med ditt Red Flag-kort, istället kan du ta ut 18.50 kr/mil skattefritt i efterhand. Om du har leasingbil så finns flikar i mallen för det också. Om du vill betala för drivmedel för en hyrbil så kan du betala för det med kortet och ladda upp kvittot för det, skriv då hyrbil på kvittot.  Du hittar mallar för nedladdning här.

Traktamente
Vi har också en mall för traktamente (ökade levnadskostnader på resa i tjänsten), den laddas också upp som PDF-fil under kvitton. Om du använder detta alternativ så ska du inte betala dina utgifter med Red Flag-kortet. För resor i Sverige måste man hålla sig till traktamentet. Gör du en resa utomlands kan du istället välja att ta de faktiska kostnaderna för mat som kostnad i företaget, så länge det inte är lyxbetonat och ligger nära det beloppet som gäller för respektive land.  Du hittar mallar för nedladdning här.

Lokal
Om du hyr en lokal får du dra av kostnaden för den. Om ditt företag har en lokal i den egna bostaden så måste det vara en särskilt inrättad del för att avdrag ska medges. Ett kontor räknas inte som en särskilt inrättad del.

Om du inte har en särskilt inrättad del av bostaden för näringsverksamheten så kan du ändå få göra avdrag om du arbetat med näringsverksamheten i bostaden under minst 800 timmar per år.

2 000 kr per år om arbetet utförts i den skattskyldiges eller dennes makes fastighet  

4 000 kr per år om det är hyres- eller bostadsrätt.

Abonnemang
Vad det gäller telefonabonnemang så är det bra om det är ett företagsabonnemang, då blir det lättare att särskilja från privat användning och momsen finns alltid specificerad på fakturan, vilket krävs för att få göra avdrag för den. Det finns dock inget krav på att ha företagsabonnemang i enskild firma.

Hur bör jag tänka kring pension?
Det är inte alltid som det är lönsamt att göra avdrag för pensionssparade i sin enskilda firma. Jag skickar med lite länkar som beskriver detta lite mer. I stora drag så handlar det om att tjänstepension i enskild firma är bara förmånligt vid inkomster över ca 42 tkr/mån. 

För dig med enskild firma

Pensionsfällan för enskilda firmor

Om du vill skaffa detta så laddar du bara upp räkningarna under räkningar så ser vi till att det blir bokfört på rätt sätt. 

Läs gärna skatteverkets avdragslexikon för mer information om vad som gäller.

Det är alltid du som företagare som är ansvarig för företagets bokföring och deklaration. Var noga med att bara ladda upp kvitton och räkningar som hör till företagets verksamhet för att uppfylla Skatteverkets och Bokföringslagens krav.

Du behöver också spara pappersoriginalet om du har fått kvitto eller räkning på det viset. Bokföringsmässigt är du färdig, men kravet på spårbarhet innebär att du behöver arkivera dessa i tre år. 

Vänligen
Red Flag 

Hittade du svaret?