Vill du alltid ha en uppdaterad bild av hur det går för ditt företag, inte vara rädd för att missa en momsinbetalning eller bekymra dig över när årsbokslutet ska lämnas in? Då är Red Flag den perfekta tjänsten för dig. Då tjänsten bygger på hög grad av automation är det viktigt att vi har stöd för vad just ditt företag behöver. Läs därför igenom nedanstående text så vet du hur vi fungerar samt om Red Flag är rätt för ditt företag.

Företagskontot du får av oss är placerat på Red Flags klientmedelskonto* hos Svenska Handelsbanken. Detta upplägg gör det möjligt för oss att direkt få in all information från ditt konto direkt i bokföringen, det enda som behövs är ditt kvitto! I tjänsten ingår ett Red Flag Mastercard-kort som är direktkopplat till ditt företagskonto. Kortet är ett debetkort och kan enkelt användas till dina företagsköp.

Stämmer nedanstående in på dig och ditt företag?

  • Du har enskild firma och/eller aktiebolag.
  • Du fakturerar för dina uppdrag, alternativt får utbetalt via så kallad självfaktura.
  • Du säljer tjänster eller uppdrag, inte varor.
  • Ekonomin hanteras av en person, som blir Red Flag-användaren.
  • RUT/ROT-avdrag eller byggmoms (omvänd skatteskyldighet) är inte aktuellt i ditt fall.
  • Företaget äger inte fastighet, skog eller mark.
  • Du har inget behov av att sälja dina fakturor.
  • Du säljer inte elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU (men utanför Sverige); MOSS.
  • Värdepappershandel (aktier, kapitalförsäkringar m.m.) är inte aktuellt. 
  • Eventuell förmånsbil hanteras genom nettolöneavdrag och bilen används inte av annan anställd.

*Red Flag är en registrerad betaltjänstleverantör och övervakas som sådan av Finansinspektionen. I enlighet med Lagen om redovisningsmedel (1944:181) hålls tillgodohavandet åtskilt på ett klientmedelskonto hos Handelsbanken och är därmed separerat från företagets tillgångar och kan inte användas för att täcka brister i Red Flags egen ekonomi. Red Flag är också genom lagen skyldigt att vid påkallan från kunden genast betala ut tillgodohavandet.

Pengarna är skyddade genom den statliga insättningsgarantin. Företaget har rätt till ersättning för den sammanlagda kontobehållningen med högst 950 000 kronor. Ersättningen gäller per kund och betalas ut inom sju dagar från det att garantin ska träda in. För mer information se Riksgälden angående insättningsgarantin.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss!

Mail: support@redflag.se
Telefon: 08-50 25 40 86

Hittade du svaret?