Du får dra av de utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för hundmat i din kennelverksamhet, men inte om du är massör. Grundregeln är att du får göra avdrag för det du måste köpa in för att kunna tjäna pengar i din verksamhet.

Inom några områden finns begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras (till exempel resor och ökade levnadskostnader).

  • Privata kostnader för dig, familjen eller andra närstående får du aldrig dra av.
  • Räkningar som betalas av aktiebolaget måste alltid vara ställda till aktiebolaget. 
  • Utlägg kan göras av dig som anställd men de får inte råda några tvivel om att utlägget hör till verksamheten.

Du som driver ett aktiebolag anses som anställd och kan därav köpa kaffe, fika och frukt som en avdragsgill personalvårdskostnad. Du kan också göra avdrag för friskvård av mindre värde och av enklare slag för max 5000 kr per år.

Vid representation (affärsförhandling) är endast enklare förtäring, till exempel fika, för 60 kr/person avdragsgill. Övrig mat och dryck upp till 300kr/person får man momsavdrag för. Vid representation vill vi att du skriver namnen på samtliga deltagare och eventuellt företagsnamn på kvittot innan du laddar upp det.

Vad det gäller periodbiljetter på buss eller tåg så godkänner sällan Skatteverket att man tar en sådan kostnad på sitt företag eftersom det också kan användas privat. Om man köper enstaka biljetter för att besöka en kund kan man dra av det om man anger vart man åkt. Men det finns även en risk med resor till kunder att Skatteverket anser att det är resor mellan hemmet och jobbet och såna resor är aldrig avdragsgilla. Även här är det bra att skriva på kvitto vilken kund man besökt.

Du kan få milersättning för bilresor med privat bil som sker i tjänsten (d.v.s inte mellan hemmet och arbetet). Vi har en mall för detta som du fyller i och laddar upp som PDF-fil under kvitton. I denna mall kan man även ta upp utgifter för trängselskatt. Du ska alltså inte betala för drivmedel med ditt Red Flag-kort, istället kan du ta ut 18.50 kr/mil skattefritt i efterhand. Om du har leasingbil så finns flikar i mallen för det också. Om du vill betala för drivmedel för en hyrbil så kan du betala för det med kortet och ladda upp kvittot för det, skriv då hyrbil på kvittot.

Vi har också en mall för traktamente (ökade levnadskostnader på resa i tjänsten), den laddas också upp som PDF-fil under kvitton. Om du använder detta alternativ så ska du inte betala dina utgifter med Red Flag-kortet. För resor i Sverige måste man hålla sig till traktamentet. Gör du en resa utomlands kan du istället välja att ta de faktiska kostnaderna för mat som kostnad i företaget, så länge det inte är lyxbetonat och ligger nära det beloppet som gäller för respektive land.

Läs gärna mer i skatteverkets avdragslexikon om vad som gäller.

Den riktar sig främst till dem som driver enskild firma men de flesta avdragen fungerar likadant. En sak som skiljer sig är om man vill göra avdrag för att man jobbar i sitt egna hem. Då får man när man har aktiebolag helt enkelt hyra ut den delen man arbetar i till sitt aktiebolag.

Det är alltid du som företagare som är ansvarig för företagets bokföring och deklaration. Var noga med att bara ladda upp kvitton och räkningar som hör till företagets verksamhet för att uppfylla Skatteverkets och Bokföringslagens krav.

Hittade du svaret?