Det finns regler i Bokföringslagen och Mervärdesskattelagen om vilka uppgifter kvitton och räkningar ska innehålla för att godkännas i bokföringen. 

De ska alltid innehålla uppgift om:

  • Datum
  • Säljarens namn och organisationsnummer
  • Vad inköpet avser (vad har du köpt)
  • Belopp
  • Uppgifter om moms, antingen momsbelopp eller momsats i %.
  • För räkningar tillkommer köparens namn eller företagsnamn 

Om inte moms finns med på uppladdningen så dras ingen moms.

Vi kommer inom kort att lägga till en kommentarsfunktion där du bland annat kan skriva; namn på representationsdeltagare, vad som blev debiterat i SEK vid utlandsinköp (behövs inte om du handlat med ditt Red Flag-kort, då ser vi det automatiskt) och vad köpet avser om det inte framgår tydligt på uppladdningen. Tills detta är på plats får du gärna skriva den informationen på kvittot eller maila det till support@redflag.se

Kvittot måste vara antingen bild eller en pdf

 Om du har ett papperskvitto så går det bra att ta en bild av den med din mobiltelefon och ladda upp på ditt Red Flagkonto under "kvitton". Däremot accepterar vi inte fotografier av kvitton på skärm, så kallade skärmdumpar/print screens. Alla stora leverantörer av typen Google, Facebook, GitHub och andra har gränssnitt för att ladda ner pdf-versioner av kvittona. Använd dem. Om du har handlat av en mindre leverantör kan du använda din browser på datorn för att skapa en pdf genom att välja "skriv ut" och "spara som PDF" (CTRL-P på PC och Apple Squiggle-P på Mac). Se till att all information kommer med!

Detta är en viktig del för att kunna utnyttja vår tjänsts automation till fullo.

 Det är alltid du som företagare som är ansvarig för företagets bokföring och deklaration. Genom att bara ladda upp kvitton och räkningar som innehåller rätt information kommer din bokföring i Red Flag att uppfylla Skatteverkets och Bokföringslagens krav. Du behöver också spara pappersoriginalet om du har fått kvitto eller räkning på det viset. Bokföringsmässigt är du färdig, men kravet på spårbarhet innebär att du behöver arkivera dessa i tre år. 

Om du vill veta mer om vad du kan göra för avdrag i enskild firma tryck här.

Om du vill veta mer om vad du kan göra för avdrag i aktiebolag tryck här.

Hittade du svaret?